Znaleziono 22 artykuły

Piotr Kardyś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ziemia skarżyska czy region skarżyski? Piotr Kardyś Tadeusz Wojewoda Krzysztof Zemeła s. 7-26
Stan badań nad dziejami Skarżyska w średniowieczu : główne kwestie, zasadnicze pytania Piotr Kardyś s. 7-15
Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych Archiwum Diecezjalnego w Kielcach Piotr Kardyś s. 35-56
Parafie w średniowieczu na obszarze obecnej diecezji kieleckiej : stan i perspektywy badań Piotr Kardyś s. 49-68
Inwentarz akt parafialnych dekanatu Bodzentyn, przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach : cz. I Piotr Kardyś Marcin Medyński s. 73-112
Zarys dziejów wodociągów i kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej Piotr Kardyś s. 77-110
Stanisław z Jankowic – kanonik kielecki z XV w. i jego księgozbiór Piotr Kardyś s. 87-97
"Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wiek", oprac. Feliks Kiryk, Sandomierz 2010 : [recenzja] Piotr Kardyś Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne", Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda, Skarżysko Kościelne 2010 : [recenzja] Marcin Braniewski Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) Marcin Medyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wojewoda (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 164-172
Księga kar pieniężnych Odlewni Żelaza i Emalierni „Kamienna – Jan Witwicki” Piotr Kardyś Bartosz Wosiek s. 169-176
"Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku", Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Kielce 2010 : [recenzja] Piotr Kardyś Małgorzata Przeniosło (aut. dzieła rec.) Marek Przeniosło (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Knihy a knihovny v českém středoveku : (Studie k jejich dĕjinám do husitství)", Ivan Hlaváček, Praha 2005 : [recenzja] Piotr Kardyś Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) s. 195-200
Mieszkańcy Wiślicy w księgach oficjalatu wiślickiego w końcu XV - pierwszej połowie XVI w. Piotr Kardyś s. 197-210, 270
"Dzieje Skarżyska-Kamiennej : monografia z okazji 90-lecia nadania praw miejskich", Krzysztof Zemeła, Piotr Kardyś, Skarżysko-Kamienna 2013 : [recenzja] Joanna Derlatka-Kozdroń Barbara Staniewska Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 197-203
"Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin", red. Anna Sochacka, Paweł Jusiak, Lublin 2014 : [recenzja] Paweł Jusiak Piotr Kardyś Anna Sochacka s. 199-200
Inwentarz akt parafialnych dekanatu Bodzentyn, przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach : (cz. II) Piotr Kardyś Marcin Medyński s. 203-222
"Dzieje Bliżyna", red. Krzysztof Zemeła, Piotr Kardyś, Bliżyn 2010 : [recenzja] Piotr Słoma Krzysztof Zemeła Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) s. 222-226
Wykaz dokumentów ze "Zbioru dokumentów pergaminowych i papierowych" Archiwum Diecezjalnego w Kielcach Piotr Kardyś s. 223-273
II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych 14-16.06.2015, Archiwum Diecezjalne w Kielcach Piotr Kardyś Sylwia Konarska-Zimnicka s. 225-227
Jubileusz 65-lecia prof. zw. dr. hab. Wojciecha Iwańczaka Piotr Kardyś s. 235-238
"Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza", Leszek Poniewozik, Lublin 2004 : [recenzja] Piotr Kardyś Leszek Poniewozik (aut. dzieła rec.) s. 289-295
„Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych”, Wojciech Drelicharz, Kraków 2003 : [recenzja] Piotr Kardyś Wojciech Drelicharz (aut. dzieła rec.) s. 566-570