Znaleziono 8 artykułów

Bogusław Dybaś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem budowy i funkcjonowania fortyfikacji stałych w Rzeczypospolitej w okresie wojen w połowie XVII wieku Bogusław Dybaś s. 13-33
Wielkie miasta Prus Królewskich w dobie wojny północnej Bogusław Dybaś s. 45-53
Podróż Tymoteusza Josta : przyczynek do kształcenia budowniczych w wielkich miastach Prus Królewskich na przełomie XVI i XVII w. Bogusław Dybaś s. 111-125
Miasto jako twierdza : garnizony w miastach Rzeczypospolitej polsko-listewskiej w XVII wieku Bogusław Dybaś s. 125-135
"Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko–litewskim w XVII wieku", Bogusław Dybaś, Toruń 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bogusław Dybaś (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Göttingen Toruń im Mittelalter bis zur Neuzeit, eine Beilage für die Schulbucher der Partnerstädte", 1998 : [recenzja] Bogusław Dybaś Stanisław Roszak s. 201-205
"Archiwa krakowskie i zbiory rękopisów w bibliotekach Krakowa=Die Krakauer Archive und Handschriftensammlungen der Bibliotheken im Krakau", Isabel Röskau-Rydel, "Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie-Deutches Historisches Institut Warschau. Biuletyn", 2, 1996, s. 35-51 [wersja polskojęzyczna], s. 91-108 [wersja niemieckojęzyczna], s. 109-110 [adresy]; "Archiwa kościoła katolickiego w Polsce=Archive der römisch-katholischen Kirche in Polen", Maria Dębowska, ibid., 3, 1997, s. 36-50 [wersja polskojęzyczna], s. 81-97 [wersja niemieckojęzyczna], übersetzung Birgit Dekulski], s. 98-106 [adresy]; "Toruńskie zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne jako warsztat pracy historyka=Die Thorner Archive und Handschriftensammlungen der Bibliotheken im Thorn", Bogusław Dybaś, ibid., 4, 1998, s. 53-68 [wersja polskojęzyczna], s. 117-132 [wersja niemieckojęzyczna], s. 133-134 [adresy] : [recenzja] Marek Derwich Bogusław Dybaś (aut. dzieła rec.) Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) Isabel Röskau-Rydel (aut. dzieła rec.) s. 237
Koncepcja ufortyfikowania Pisza z początku XVII wieku : przyczynek do projektowania nowożytnej twierdzy bastionowej Bogusław Dybaś s. 343-349