Znaleziono 8 artykułów

Damian Dziembek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys strategii zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 51-61
Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 83-91
Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 217-226
Usługi "cloud computing" we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 289-297
Systemy informatyczne w modelowaniu SaaS wspierające proces powstawania organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 301-310
Systemy CRM w modelu SaaS jako narzędzie wspomagania procesu pozyskiwania wiedzy w organizacjach wirtualnych Damian Dziembek s. 313-324
Systemy CCC w formie e-usługi dla wspomagania procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 474-483
Identyfikacja procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 484-492