Znaleziono 4 artykuły

Lech Falandysz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym Lech Falandysz s. 63-74
"Alkohol a zagadnienia wiktymologii", Lech Falandysz, Warszawa 1978 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Lech Falandysz (aut. dzieła rec.) s. 98-100
"W kręgu kryminologii radykalnej". Lech Falandysz, Warszawa 1986 : [recenzja] Marian Filar Lech Falandysz (aut. dzieła rec.) s. 101-105
"W kręgu kryminologii radykalnej". Lech Falandysz, Warszawa 1986 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Lech Falandysz (aut. dzieła rec.) s. 105-113