Znaleziono 6 artykułów

Józef Flik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ornament patronowy : rekonstrukcja techniki na podstawie kwater ołtarza św. Piotra i Pawła z Legnicy Józef Flik Małgorzata Grzesik-Zawadzka s. 3-36
Obraz św. Hieronima z XVI wieku z Kościoła Świętojańskiego w Gdańsku : zagadnienia artystyczne i technolgiczne Józef Flik s. 3-32
Warsztat malarski Łukasza Cranacha Starszego Józef Flik s. 47-55
Przedstawienie św. Hieronima według Albrechta Dürera : materiał i technika Józef Flik Marek Wiącek s. 57-71
Dwa XVII-wieczne obrazy "Ukrzyżowania" z Torunia i Rogowa : historia, styl i technika wykonania Józef Flik Monika Nowocińska s. 161-200
"Zbiory gotyckiej rzeźby i malarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu", oprac. Janina Kruszelnicka, Józef Flik, Toruń 1968 : [recenzja] Kamila Wróblewska Józef Flik (aut. dzieła rec.) Janina Kruszelnicka (aut. dzieła rec.) s. 661-663