Znaleziono 8 artykułów

Justyna Olszewska-Świetlik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Imitacja drogich kamieni według de Mayerne'a Justyna Olszewska-Świetlik s. 3-26
Czerwone laki w malarstwie śląskim Mistrza lat 1486 Witold Nowik Justyna Olszewska-Świetlik s. 36-48
Imitacje tkanin brokatowych w śląskim warsztacie malarskim Mistrza lat 1486/1487 Józef Flik Justyna Olszewska-Świetlik s. 49-55
Identyfikacja czerwonych barwników organicznych w tablicowym malarstwie gdańskim 2. poł. XV wieku Witold Nowik Justyna Olszewska-Świetlik s. 71-78
"Koronacja Najświętszej Marii Panny" z kościoła p.w. Św. Trójcy w Jeżewie : domniemany obraz Hermana Hana w świetle badań historycznych i technologicznych Józef Flik Justyna Olszewska-Świetlik Jacek Tylicki s. 73-85
Badania czerwonych laserunków metodą mikroskopii fluorescencyjnej UV Justyna Olszewska-Świetlik Zuzanna Rozłucka s. 141-160
Zachowane skrzydła malarskie dawnego ołtarza z Wróblewa, datowane na koniec XV w. : materiał i technika Justyna Olszewska-Świetlik Agnieszka Ruszkowska s. 201-222
Technika i technologia Tryptyku Jerozolimskiego datowanego na koniec XV wieku z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Justyna Olszewska-Świetlik s. 223-239