Znaleziono 5 artykułów

Artur Górak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kartusz herbowy z kościoła Św. Anny w Radzyniu Podlaskim Artur Górak s. 19-28
Spis rzemieślników i handlarzy powiatu łukowskiego z 1868 r. Artur Górak s. 189-202
"Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918)", Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec, Lublin 2014 : [recenzja] Monika Płócienniczak Artur Górak (aut. dzieła rec.) Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Latawiec (aut. dzieła rec.) s. 201-204
IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne (Kazimierz Dolny, 14-15 XII 2000) Artur Górak s. 227-228
Personel Zarządu Gubernialnego Lubelskiego (1867-1918) - baza danych Artur Górak s. 427-461, 504