Znaleziono 1 artykuł

Monika Płócienniczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918)", Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec, Lublin 2014 : [recenzja] Monika Płócienniczak Artur Górak (aut. dzieła rec.) Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Latawiec (aut. dzieła rec.) s. 201-204