Znaleziono 5 artykułów

Jarosław Górniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jarosław Górniak Jerzy Hausner Stanisław Mazur s. 7
Podmiotowość i struktura : uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako "ostatniej instancji" Jarosław Górniak s. 17-24
Badanie społeczeństwa z perspektywy podmiotu działającego Jarosław Górniak s. 19-31
Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny Jarosław Górniak s. 19-33
Ewaluacja i wskaźniki w cyklu planowania i realizacji polityk publicznych Jarosław Górniak Karolina Keler s. 109-124