Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Hausner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiotowość i ład instytucjonalny Jerzy Hausner s. 7-16
Wstęp Jarosław Górniak Jerzy Hausner Stanisław Mazur s. 7
Społeczne czynniki ludzkiego działania Jerzy Hausner s. 8-18
Tworzenie i rodzaje wiedzy społecznej Jerzy Hausner s. 9-18
Polityka a polityka publiczna Jerzy Hausner s. 43-60
Wartości, normy, dobra Jerzy Hausner s. 134-158
Podmiotowość : moje stronnicze podsumowanie cyklu seminaryjnego Jerzy Hausner s. 177-194
Instytucje i działanie społeczne Jerzy Hausner s. 184-195