Znaleziono 12 artykułów

Stanisław Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jarosław Górniak Jerzy Hausner Stanisław Mazur s. 7
Źródła i granice podmiotowości społecznej Stanisław Mazur s. 25-32
Poznanie, wiedza i działanie społeczne w paradygmacie wielości Stanisław Mazur s. 33-41
Zmiana instytucjonalna Stanisław Mazur s. 34-43
Zmagania liberałów z pluralizmem wartości Stanisław Mazur s. 36-48
Wigilia Bożego Narodzenia dawniej i dziś : w regionie jasielskim Stanisław Mazur s. 93-100
"Współzarządzanie publiczne", red. Stanisław Mazur, Warszawa 2015 : [recenzja] Janusz Ziarko Stanisław Mazur (aut. dzieła rec.) s. 95-100
„Państwo w praktyce: style działania”, red. Jacek Raciborski, Kraków 2017 : [recenzja] Stanisław Mazur Jacek Raciborski (aut. dzieła rec.) s. 98-99
Biurokracja jako dylemat Stanisław Mazur s. 99-112
Rola religijności ludowej w procesie ewangelizacji Stanisław Mazur s. 203-221
"Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy świętej w świetle wypowiedzi maturzystów miasta Przemyśla", Zdzisław Janiec, Lublin 1993 : [recenzja] Stanisław Mazur Zdzisław Janiec (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Ks. infułat Walenty Rawicz Karwowski (1730-1805) : założyciel Sanktuarium Matki Bożej w Tarnowcu : w 200 lat po śmierci Stanisław Mazur s. 319-323