Znaleziono 9 artykułów

Dorota Gębuś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strukturalizacja czasu w relacji rodzic–dziecko we współczesnych rodzinach : próba diagnozy w perspektywie analizy transakcyjnej Dorota Gębuś s. 57-65
Być żoną i matką – opiekunką domowego ogniska? Rola rodzinna w wyobrażeniach młodych kobiet Dorota Gębuś s. 81-94
Nakazy i zakazy rodzicielskie a kreatywność jednostki. Źródła inhibitorów twórczości w perspektywie analizy transakcyjnej Dorota Gębuś s. 123-132
Zastosowanie map myśli w procesie dydaktycznym : mindmapping a weryfikacja efektów kształcenia z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej Dorota Gębuś s. 139-151
„Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla gimnazjalistów”, red. Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla doradców zawodowych”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla nauczycieli”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy swojego dziecka? Poradnik dla rodziców”, Katowice – Częstochowa : [recenzja] Małgorzata Franc Dorota Gębuś (aut. dzieła rec.) Beata Pawlica (aut. dzieła rec.) Edyta Widawska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wieczorek (aut. dzieła rec.) Ewa Wysocka (aut. dzieła rec.) s. 166
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nadanie imienia – początek biografii a skrypt Dorota Gębuś Jarosław Jagieła s. 179-197
Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń : twórczość wyzwaniem współczesnej edukacji Dorota Gębuś s. 193-205
Metoda projektów a kreatywność - kształcenie aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego Dorota Gębuś Edyta Widawska s. 263-273
Nauczanie twórczości – uczeń jako aktywny podmiot procesu dydaktycznego Dorota Gębuś s. 325-343