Znaleziono 4 artykuły

Janina Garbaczowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nad listami Wacława Berenta Janina Garbaczowska s. 31-43
"Nad listami Wacława Berenta", Janina Garbaczowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Janina Garbaczowska (aut. dzieła rec.) s. 74
"Ideologia stronnictw politycznych w Polsce wobec Mickiewicza 1890-1898", Stefan Kawyn, Lwów 1937 : [recenzja] Janina Garbaczowska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"Władysław St. Reymont. Twórca i dzieło", Julian Krzyżanowski, Lwów 1937 : [recenzja] Janina Garbaczowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 337-338