Znaleziono 4 artykuły

Magdalena Gawrońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marketing szeptany jako nowoczesna forma promocji Magdalena Gawrońska s. 30-35
Demityzacja żydowskiego tułactwa w prozie Henryka Grynberga Magdalena Gawrońska s. 45-58
Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 V–30 X 2013 r. Joanna Adamska Magdalena Gawrońska Angelika Lipka Katarzyna Romanow s. 423-431
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji)", Nowy Sącz, 17–19 X 2013 r. Magdalena Gawrońska Katarzyna Romanow s. 435-438