Znaleziono 3 artykuły

Angelika Lipka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mit w społeczeństwie i kulturze [Myth in the society and culture]", Dariusz Wadowicki, Lublin 2013 : [recenzja] Angelika Lipka Dariusz Wadowicki (aut. dzieła rec.) s. 402
Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 V–30 X 2013 r. Joanna Adamska Magdalena Gawrońska Angelika Lipka Katarzyna Romanow s. 423-431
Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 XII 2012 - 30 IV 2013 r. Katarzyna Bock Angelika Lipka s. 445-453