Znaleziono 16 artykułów

Józef K. Gierowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Status biegłego psychologa w procesie sądowym Józef K. Gierowski s. 24-32
Reforma prawa karnego z perspektywy psychiatrii i psychologii sądowej Józef K. Gierowski Adam Szymusik s. 33-48
Psychologiczne i psychopatologiczne aspekty niepoczytalności : studium porównawcze podstaw prawnych opiniowania o niepoczytalności w RFN, Austrii, Szwajcarii i Polsce Józef K. Gierowski Franz Popp Tomasz Zyss s. 36-44
Następstwa psychiczne u prześladowanych politycznie Józef K. Gierowski s. 51-59
Rola biegłego psychologa w opiniowaniu o poczytalności - problemy diagnostyczne i kompetencyjne : część I Józef K. Gierowski s. 53-59
Porównanie zasad stosowania środków zabezpieczających w Polsce i Republice Federalnej Niemiec Józef K. Gierowski Janusz Heitzman Tomasz Zyss s. 58-70
Sprawcy zabójstw na tle seksualnym : psychopatologia, osobowość i motywacja Józef K. Gierowski Janusz Heitzman Adam Szymusik s. 65-74
Koncepcje europejskiej unifikacji orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego Józef K. Gierowski Janusz Heitzman s. 70-74
Zaburzenia reaktywne w świetle najnowszych klasyfikacji psychiatrycznych i osiągnięć współczesnej psychologii Józef K. Gierowski s. 78-84
    Zacytuj
  • Udostępnij
Psychiatryczne i psychologiczne problemy opiniowania w sprawach opiekuńczych w przypadkach zaburzeń psychicznych Józef K. Gierowski Adam Szymusik s. 81-87
Rehabilitacyjno-resoejalizacyjne znaczenie sieci społecznej dla sprawców przestępstw Józef K. Gierowski Janusz Heitzman s. 90-100
Niektóre problemy deontologiczne w psychologii sądowej Józef K. Gierowski s. 94-100
Stan silnego wzburzenia jako przedmiot sądowej ekspertyzy psychologicznej Józef K. Gierowski s. 108-116
Błędy w opiniowaniu sądowo-psychologicznym w świetle podstawowych standardów psychologii sądowej Józef K. Gierowski s. 111-118
"Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej", pod red. Józefa K. Gierowskiego i Adama Szymusika, Kraków 1996 : [recenzja] Maciej Tarnawski Józef K. Gierowski (aut. dzieła rec.) Adam Szymusik (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Sumienie i mózg: o wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych", Ryszard Stach, Kraków 2012 : [recenzja] Józef K. Gierowski Ryszard Stach (aut. dzieła rec.) s. 258-263