Znaleziono 10 artykułów

Ryszard Gryz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Political repression of the catholic episcopate during the period of stalinism in Poland Ryszard Gryz s. 99-125
Władze partyjno-państwowe odpowiedzialne za politykę wobec Kościoła katolickiego w Polsce (1944/45-1956) Ryszard Gryz s. 115-136
"Na masowe budownictwo sakralne nie pójdziemy" : ekipa Gierka wobec budowy katolickich świątyń (1970-1980) Ryszard Gryz s. 123-153
Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego w województwie kieleckim (1945-1956) Ryszard Gryz s. 165-171
Biskup kielecki Czesław Kaczmarek w starciu z komunistycznym totalitaryzmem (1945-1963) Ryszard Gryz s. 199-226
"Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956. Na przykładzie województwa kieleckiego", Ryszard Gryz, Kraków 1999 : [recenzja] Janusz Stefaniak Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956", Krzysztof Kowalczyk, Szczecin 2003 : [recenzja] Ryszard Gryz Krzysztof Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Represje polityczne wobec Episkopatu katolickiego w Polsce w okresie stalinowskim Ryszard Gryz s. 287-310
"Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989)", Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Kraków 2006 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) s. 377-381
Stosunki Kościół-państwo w powojennej Polsce w najnowszych publikacjach Jerzy Eisler Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) Z. Zieliński (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 385-402