Znaleziono 6 artykułów

Krzysztof Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół rzymskokatolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny : casus ustawy o związkach partnerskich Krzysztof Kowalczyk s. 61-82
"Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2011", Krzysztof Kowalczyk, Szczecin 2012 : [recenzja] Zuzanna Osmólska Krzysztof Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 Krzysztof Kowalczyk s. 173-178
"W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956", Krzysztof Kowalczyk, Szczecin 2003 : [recenzja] Ryszard Gryz Krzysztof Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Duch Święty i Maryja Lucjan Balter Krzysztof Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław C. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) Teofil Siudy (aut. dzieła rec.) s. 285-293
"W walce o rząd dusz : polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956", Krzysztof Kowalczyk, Szczecin 2003 : [recenzja] Juliusz Sikorski Krzysztof Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 305-309