Znaleziono 19 artykułów

Teofil Siudy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja : wybrana i umiłowana córa Ojca Teofil Siudy s. 47-57
Eschatologiczna ikona Kościoła Teofil Siudy s. 51-59
Maryja przyjmuje Ducha Świętego jako źródło wszelkiego wolnego daru łaski Teofil Siudy s. 60-77
Maryja jako najznamienitszy członek Kościoła w świetle współczesnej myśli teologicznej Teofil Siudy s. 60-73
Macierzyńskie zadania Maryi wobec Kościoła Teofil Siudy s. 94-103
Wkład Maryi w ewangelię cierpienia Teofil Siudy s. 121-128
Maryjna wiara i kult w ujęciu kard. Josepha Ratzingera : papieża Benedykta XVI Teofil Siudy s. 134-141
Recepcja myśli soborowej w kulcie maryjnym w Polsce Teofil Siudy s. 171-187
Czy można nadal mówić o Maryi? Bernard Sesboüé Teofil Siudy (tłum.) s. 265-273
Duch Święty i Maryja Lucjan Balter Krzysztof Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław C. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) Teofil Siudy (aut. dzieła rec.) s. 285-293
Trójca Święta a Maryja Grzegorz Bartosik Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) Teofil Siudy (aut. dzieła rec.) s. 288-293
W maryjnej szkole służby Teofil Siudy Jacek Hadryś (aut. dzieła rec.) s. 296-298
Sanktuarium : pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego Francesco Gioia Stephen Fumio Hamao Marian Oleś (tłum.) Teofil Siudy (tłum.) Antoni Tronina (tłum.) s. 301-322
Mariologia z Tarnowa Teofil Siudy Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Kupiec (aut. dzieła rec.) s. 304-307
Sympozjum PAMI w Rzymie Teofil Siudy s. 365-367
Różaniec i kontemplacja Teofil Siudy s. 373
"Christus", 46, 1999, nr 183 : [recenzja] Teofil Siudy s. 377-383
"Maryja a Duch Święty" : Częstochowskie Sympozjum Mariologiczne Teofil Siudy s. 409-411
Komentarz do Aktu zawierzenia Matce Bożej w roku 2016 Teofil Siudy s. 565-567