Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Grzegorczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje o psychologicznej koncepcji człowieka Andrzej Grzegorczyk s. 9-36
Dzieje łódzkich parafii ewangelicko-augsburskich w XIX i na początku XX w. Andrzej Grzegorczyk s. 89-101
Działania pokojowe a postawy etyczne Andrzej Grzegorczyk s. 141-159
"Refleksje o psychologicznej koncepcji człowieka", Andrzej Grzegorczyk, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 211
"Mała propedeutyka filozofii naukowej", Andrzej Grzegorczyk, Warszawa 1989 : [recenzja] Kazimierz Rynkiewicz Andrzej Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Filozofia czasu próby", Andrzej Grzegorczyk, Paris 1979 : [recenzja] Józef Kupny Andrzej Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 343-346