Znaleziono 3 artykuły

Janina Hasiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problematyka >>Żółtego krzyża<< Andrzeja Struga", Janina Hasiec, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" vol.XXVIII, sectio F (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Janina Hasiec (aut. dzieła rec.) s. 145
"Wokół >>Mirandy<< Antoniego Langego", Janina Hasiec, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Janina Hasiec (aut. dzieła rec.) s. 175
Problematyka Żółtego Krzyża Andrzeja Struga Janina Hasiec s. 241-255