Znaleziono 14 artykułów

Piotr Hemperek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko prawne konferencji biskupów Piotr Hemperek s. 21-48
Kanonistyka polska w 60-leciu wolnej Polski (1918-1978) Piotr Hemperek s. 41-77
Oficjalat lubelski w XV wieku Piotr Hemperek s. 45-63
Międzynarodowa współpraca biskupów i Konferencji Biskupich Piotr Hemperek s. 61-73
Sprawa egzempcji zakonów w okresie oświecenia Piotr Hemperek s. 151-163
Reforma święceń niższych i subdiakonatu Piotr Hemperek s. 209-228
Organizacja oficjalatu łukowskiego (XVI-XVIII w.) Piotr Hemperek s. 231-245
"Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego", Piotr Hemperek, Lublin 1974 : [recenzja] Jerzy Flaga Piotr Hemperek (aut. dzieła rec.) s. 290-295
"Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.", T. 3, Piotr Hemperek, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, Józef Bakalarz, Lublin 1986 : [recenzja] Marian Pastuszko Józef Bakalarz (aut. dzieła rec.) Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Piotr Hemperek (aut. dzieła rec.) Franciszek Przytuła (aut. dzieła rec.) s. 297-305
"Codices Pseudo-Isidoriani. A paleographico-historical study", Schafer Williams, New York 1971 : [recenzja] Piotr Hemperek Schafer Williams (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"The determination of rite", William W. Basset, Roma 1967 : [recenzja] Piotr Hemperek William W. Basset (aut. dzieła rec.) s. 309-314
"El sacramento de la penitencia. Fundamentos historicos de su regulacion actual", Jose M. Gonzalez del Valle, Pamplona 1972 : [recenzja] Piotr Hemperek Jose M. Gonzalez del Valle (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Derecho fundamental de asociación en la Iglesia", Alfonso Diaz Diaz, Pamplona 1972 : [recenzja] Piotr Hemperek Alfonso Diaz Diaz (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"De episcopo visitatore", Samuel Doimi, Roma 1965 : [recenzja] Piotr Hemperek Samuel Doimi (aut. dzieła rec.) s. 314-318