Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Flaga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku", Jerzy Flaga, Lublin 1998 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jerzy Flaga (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku (w świetle wizytacji kościelnych)", Stanisław K. Olczak, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Flaga Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 252-256
"Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego", Piotr Hemperek, Lublin 1974 : [recenzja] Jerzy Flaga Piotr Hemperek (aut. dzieła rec.) s. 290-295
Klasztory Brygidek w Gdańsku, Elblągu i Lublinie. Założenie i uposażenie", Stefania Kamińska, Gdańsk 1970 : [recenzja] Jerzy Flaga Stefania Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 345-350
„Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku (Acta visitationis generalis dioecesis Livoniae et Curlandiae seu Piltinensis anno 1761 peractae)”, wyd. Stanisław Litak, Toruń 1998 : [recenzja] Jerzy Flaga Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII w.", Jerzy Flaga, Lublin 1986 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jerzy Flaga (aut. dzieła rec.) s. 831-832