Znaleziono 7 artykułów

Jan Hulewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność wydawnicza Akademii Umiejętności w Krakowie w zakresie historii literatury polskiej oraz historii oświaty i szkolnictwa w Polsce w latach 1873-1918 Jan Hulewicz s. 45-104
"Stan Oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764)", Hugo Kołłątaj, opracował Jan Hulewicz, Wrocław 1953, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 144, s. CII, 308, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Florczak Jan Hulewicz (aut. dzieła rec.) Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) s. 253-269
"Historia nauki polskiej w monografiach" Polskiej Akademii Umiejętności Jan Hulewicz s. 281-291
Źródła ideologji społeczno-politycznej Stefana Żeromskiego Jan Hulewicz s. 449-472
"Technika powieści Żeromskiegoj", Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa, Warszawa 1929 : [recenzja] Jan Hulewicz Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 540-542
"Serce nienasycone. Książka o Żeromskim", Stanisław Adamczewski, Poznań 1930 : [recenzja] Jan Hulewicz Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 542-545
Wydawnictwa Śląskie Polskiej Akademii Umiejętności Jan Hulewicz s. 657-675