Znaleziono 8 artykułów

Ryszard Hycner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Ryszard Hycner s. 5-6
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Katedry Geodezji i Kartografii Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Ryszard Hycner s. 5-12
Ewidencja gruntów i budynków w Polsce jako kataster Ryszard Hycner s. 19-43
Ocena przydatności dokumentacji źródłowej byłego katastru pruskiego dla potrzeb ustalenia granic nieruchomości Rajmund Hudzik Ryszard Hycner s. 27-49
Prestiżowa lokalizacja a cena mieszkania Ryszard Hycner Jan Ruchel s. 33-43
Geodezja wczoraj dziś i jutro : w nauce, technice i w innych dziedzinach Ryszard Hycner s. 43-54
Kryteria rozgraniczania nieruchomości w świetle przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego Ryszard Hycner Teresa Połeć s. 51-71
Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych nieruchomości Ryszard Hycner Agnieszka Wiśniewska s. 413-432