Znaleziono 30 artykułów

Ryszard Jadczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola introspekcji w ogólnej teorii nauk Kazimierza Twardowskiego Ryszard Jadczak s. 3-19
Stosunek Tadeusza Kotarbińskiego do niektórych, współczesnych mu, kierunków w filozofii polskiej Ryszard Jadczak s. 3-24
Fragment spuścizny rękopiśmiennej K. Twardowskiego : "Etyka" Ryszard Jadczak s. 3-4
O cnotach w ogólności Kazimierz Twardowski s. 5-18
Kazimierz Twardowski o muzyce Ryszard Jadczak s. 19-21
O tzw. szkole lwowsko-warszawskiej Ryszard Jadczak s. 19-37
Inspirująca rola marksizmu dla teorii moralności i teorii religii Ludwika Krzywickiego Ryszard Jadczak s. 19-36
Adam Zieleńczyk jako historyk filozofii Ryszard Jadczak s. 21-37
"Teoria kratyzmu" Władysława Witwickiego Ryszard Jadczak s. 25-40
Koncepcja rewolucji w ujęciu proletariatczyków Ryszard Jadczak s. 27-44
Stanisław Leśniewski a Szkoła Lwowsko-Warszawska Ryszard Jadczak s. 29-38
O kontaktach naukowych szkoły lwowskiej Kazimierza Twardowskiego z filozofią niemiecką Ryszard Jadczak s. 29-42
O osobistych i naukowych związkach między Kazimierzem Twardowskim a Władysławem Witwickim Ryszard Jadczak s. 29-39
Teoria "supozycji" w ujęciu Władysława Witwickiego Ryszard Jadczak s. 35-45
Jak powstawał "Ruch Filozoficzny" Ryszard Jadczak s. 37-48
Teoriopoznawcze podstawy filozofii Józefy Kodisowej Ryszard Jadczak s. 47-66
Losy starań Władysława M. Kozłowskiego o katedrę filozofii Ryszard Jadczak s. 51-59
Statuty Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : analiza porównawcza dokumentów Ryszard Jadczak s. 51-74
O "poglądzie na świat i życie" wedle Kazimierza Twardowskiego Ryszard Jadczak s. 57-67
Cieszyńska konferencja o prawdzie : (5-6 XII 1997) Ryszard Jadczak s. 113-116
Kazimierz Twardowski i jego program filozofii naukowej Ryszard Jadczak s. 123-139
Projekty przeniesienia się Kazimierza Twardowskiego ze Lwowa do Warszawy Ryszard Jadczak s. 123-133
Kazimierz Twardowski wobec metafizyki Gustawa Theodora Fechnera Ryszard Jadczak s. 124-133
"Biologia i kosmologia a światopogląd", Włodzimierz Kinastowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Ryszard Jadczak Włodzimierz Kinastowski (aut. dzieła rec.) s. 125-128
O podstawach marksistowskiej i katolickiej koncepcji pracy Ryszard Jadczak s. 136-139
Kazimierz Twardowski o pornografii Ryszard Jadczak s. 172-182
Kazimierz Ajdukiewicz w Warszawie w latach 1926-192 Ryszard Jadczak s. 179-190
Tomizm i Słowianie Ryszard Jadczak Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Toruński Zjazd Filozoficzny : (5-9 września 1995 r.) Ryszard Jadczak s. 246-252
"Polskie Zjazdy Filozoficzne", red. Ryszard Jadczak, Toruń 1995 : [recenzja] Piotr Kurkowski Ryszard Jadczak (aut. dzieła rec.) s. 409-410