Znaleziono 5 artykułów

Monika Jadzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Po nas choćby potop"? Zachowanie sztuki naszych czasów Monika Jadzińska s. 21-28
Autentyzm w sztuce współczesnej Monika Jadzińska s. 33-48
Rola dokumentacji w procesie zachowania i konserwacji sztuki współczesnej Monika Jadzińska s. 71-79
Sztuka konserwacji i restauracji = The art of conservation and restoration, red. Iwona Szmelter i Monika Jadzińska [...], Warszawa 2007 : [recenzja] Bogumiła Jadwiga Rouba Monika Jadzińska (aut. dzieła rec.) Iwona Szmelter (aut. dzieła rec.) s. 117-120
"After Us the Deluge?" The Preservation of the Art of Our Times Monika Jadzińska s. 139