Znaleziono 3 artykuły

Bogumiła Jadwiga Rouba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka technologiczna i konserwatorska dzieł malarskich Xawerego Dunikowskiego Joanna Arszyńska Ewa Doleżyńska-Sewerniak Bogumiła Jadwiga Rouba Renata Szelwach s. 47-60
Projektowanie konserwatorskie Bogumiła Jadwiga Rouba s. 57-78
Sztuka konserwacji i restauracji = The art of conservation and restoration, red. Iwona Szmelter i Monika Jadzińska [...], Warszawa 2007 : [recenzja] Bogumiła Jadwiga Rouba Monika Jadzińska (aut. dzieła rec.) Iwona Szmelter (aut. dzieła rec.) s. 117-120