Znaleziono 10 artykułów

Iwona Szmelter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury : zarys zagadnień Iwona Szmelter s. 5-39
"Cesare Brandi (1906-1988), jego myśl i debata o dziedzictwie : sztuka konserwacji-restauracji w Polsce" : międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 5-6 października 2007 r. Iwona Szmelter s. 8-11
Sztuka totalna czy dychotomia? Klasyczna i nowoczesna sztuka w dokumentacji i opiece Iwona Szmelter s. 16-20
"Ochrona światowego dziedzictwa fotografii : wyzwanie dla XXI wieku" : konferencja, Warszawa, 4 października 2007 r. Iwona Szmelter s. 20-21
Współczesne wartościowanie sztuk wizualnych : przyszłość sztuki? Iwona Szmelter s. 31-44
Fenomeny społecznej roli sztuki a demokratyzacja - od zarania kultury do sztuki Kantora i Abakanowicz : percepcja, ochrona i zachowanie Iwona Szmelter s. 49-61
ENCoRE : utworzenie pierwszej europejskiej sieci szkół w dziedzinie konserwacji-restauracji Iwona Szmelter s. 82-84
Contemporary Valuation In Visual Art : the Future of Art? Iwona Szmelter s. 101
Sztuka konserwacji i restauracji = The art of conservation and restoration, red. Iwona Szmelter i Monika Jadzińska [...], Warszawa 2007 : [recenzja] Bogumiła Jadwiga Rouba Monika Jadzińska (aut. dzieła rec.) Iwona Szmelter (aut. dzieła rec.) s. 117-120
Total Art or Dichotomy? Classical and Modern Art in the Documentation and Care Iwona Szmelter s. 137-138