Znaleziono 2 artykuły

Lech Jagodziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie komputerowej analizy obrazów wizyjnych standardu VHS do badań przyczyn niszczenia budowli centrum ceremonialnego kultury Nasca : stanowisko Cahuachi, k/Nascua, Peru Lech Jagodziński Sławomir Skibiński s. 42-48
Komputerowy program dokumentacji stratygraficznej zabytków ruchomych Lech Jagodziński Alina Skibińska Sławomir Skibiński s. 290-295