Znaleziono 20 artykułów

Stanisław Jankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka refleksji na temat roli państwa w gospodarce polskiej Stanisław Jankowski s. 5-15
Praktyka pokutna w Starym Testamencie Stanisław Jankowski s. 21-37
Krytyka cywilizacji śmierci w Księdze Mądrości Stanisław Jankowski s. 29-56
Obietnica ziemi w Starym Testamencie Stanisław Jankowski s. 47-62
Żydzi wobec pogan w świetle J 18,23 Stanisław Jankowski s. 55-67
Judaizm poświątynny wobec chrześcijaństwa Stanisław Jankowski s. 63-83
Pielgrzymowanie jako praktyka jubileuszowa Stanisław Jankowski s. 93-110
Chrzest - historia, praktyka, znaczenie Stanisław Jankowski s. 105-130
Symbolika pasterza w tekstach biblijnych Stanisław Jankowski s. 109-120
Tło rozejścia się dróg Kościoła i Synagogi Stanisław Jankowski s. 121-136
"Porodziła swego pierworodnego Syna..." (Łk 2,7) Stanisław Jankowski s. 121-138
"Trasa W-Z", Stanisław Jankowski, "Architektura", nr 6 Stanisław Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 138
Czystość konsekrowana w świetle przekazów Pisma Świętego Stanisław Jankowski s. 183-197
Duchowość Natuzzy Evolo Stanisław Jankowski s. 193-209
""Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie" (Pwt 8, 5) : studia z pedagogiki biblijnej", Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski, Toruń 2005 : [recenzja] Michał Wojciechowski Jerzy Bagrowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 218-220
Portrety kobiet z genealogii Jezusa Stanisław Jankowski s. 223-242
Dwie mądrości w służbie człowieka Stanisław Jankowski s. 226-240
Ks. Franciszek Jóźwiak jako biblista Stanisław Jankowski s. 259-265
"Geografia biblijna", Stanisław Jankowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Dariusz Sztuk Stanisław Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 549-551
Restauracja zabytkowych organów w Lądzie : (omówienie) Stanisław Jankowski s. 556-558