Znaleziono 16 artykułów

Witold Jarno

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gmachy terytorialnych władz wojskowych szczebla okręgowego Wojska Polskiego w Łodzi Witold Jarno Przemysław Waingertner s. 33-57
Łódź w strukturze terytorialnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej (1918-1939) Witold Jarno s. 59-79
Garnizon piotrkowski w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918-1921) Witold Jarno s. 99-119
Stan dyscypliny w okręgach wojskowych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej (1945-1949) Witold Jarno s. 110-121
Przemiany organizacyjne polskich dywizji piechoty w latach 1945-1949 Witold Jarno s. 121-143
45. Pułk Strzelców Kresowych w obronie Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 r. Witold Jarno s. 127-161
Praca polityczno-wychowawcza i nastroje w wojskach lądowych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej Witold Jarno s. 137-171
Zarys wojskowych dziejów Tomasza Mazowieckiego w latach II Rzeczypospolitej Witold Jarno s. 147-176
8. Drezdeńska Dywizja Piechoty im. Bartosza Głowackiego na Ziemi Łódzkiej w latach 1946-1949 Witold Jarno s. 165-192
Organizacja i działalność wojskowej służby zdrowia i weterynaryjnej w Łódzkim Okręgu Wojskowym w latach 1945-1946 Witold Jarno s. 183-207
"Generalski konterfekt: biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921-1939", Włodzimierz Kozłowski, Łódź 2007 : [recenzja] Witold Jarno Włodzimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 192-195
Oddziały zapasowe na obszarze Okręgu Generalnego Kielce w latach 1919–1921 Witold Jarno s. 199-216
Zarys historii 18. Dywizji Piechoty w latach 1945–1950 Witold Jarno s. 209-236
Organizacja i dyslokacja jednostek bojowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym po przejściu na stopę pokojową (sierpień 1945–listopad 1946 r. Witold Jarno s. 241-266
"Dzieje 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej (1918-1939)", Piotr Saja, Inowrocław 2005 : [recenzja] Witold Jarno Piotr Saja (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Samodzielne jednostki artylerii Wojska Polskiego w latach 1945-1949 – organizacja, dyslokacja i wyposażenie Witold Jarno s. 257-283