Znaleziono 22 artykuły

Monika Jaworska-Witkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między kulturą i edukacją : słowo od redakcji Monika Jaworska-Witkowska s. 5-7
Między kulturą i edukacją : słowo od redakcji Monika Jaworska-Witkowska s. 7-9
Między kulturą i edukacją : słowo od redakcji Monika Jaworska-Witkowska s. 7-10
Editorial Introduction Monika Jaworska-Witkowska s. 8-9
Słowo od Redaktor Naczelnej Monika Jaworska-Witkowska s. 11-13
Wprowadzenie : całopsychocielesność człowieka, "pasaże", "kolaże" i inne "mieszaniny" badawcze... : "pakt poznawczy" w myśleniu o pedagogice Monika Jaworska-Witkowska s. 12-20
Jung i edukacja : pedagogika między archetypem a duchowym przebudzeniem : wokół książki: Clifford Mayes, "Jung and Education. Elements of an Archetypal Pedagogy", Rowman & Littlefield, Toronto-Oxford 2005 Monika Jaworska-Witkowska Clifford Mayes (aut. dzieła rec.) s. 63-84
Autorytety "podejrzane" w wyobraźni zbiorowej i ich fantazmatyczne przedłużenie w egzystencji (hypomneumata) Monika Jaworska-Witkowska s. 73-109
Nienasycenie i „niewygasła żywotność” Archetypu Wielkiej Matki. Misterium „rodzącego łona” jako symbol uniwersalizmu tworzenia Monika Jaworska-Witkowska s. 91-106
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) Ambiwalencje wstrętu. O nienasyceniu wymiotu w dwubiegunowych inkluzjach J. Kristevej i J.P. Sartre’a dla pedagogiki Monika Jaworska-Witkowska s. 97-125
Heterotopie, allotopie i atoposy : o (nie)miejscach kultury i tekstu i tryumfie myślenia międzyprzestrzennego Monika Jaworska-Witkowska s. 103-142
Liberatura, czyli totalne podejście do ciała, tekstu i przestrzeni Monika Jaworska-Witkowska s. 120-161
"Przeszkody dla rozwoju humanistyki w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle) : w perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręcznik", Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski, Toruń 2011 : [recenzja] Aleksandra Żukrowska Monika Jaworska-Witkowska (aut. dzieła rec.) Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 143-148
Kobietnik, Kobiecadło, Kobierzec, bo "kobieta to taki człowiek... trudny do zdefiniowania" : One, czyli cztery przypisy do Moniki Dekowskiej Monika Jaworska-Witkowska s. 179-192
Próby pedagogicznego myślenia wobec (oporu) języków kultury : wyobraźnia humanistyczna a wrażliwość pedagogiczna : zadania do pracy dydaktycznej ze studentami Monika Jaworska-Witkowska s. 203-229
Insatiability and "inextinguishable vitality" of the Great Mother Archetype : the mystery of the "bearing womb"as a symbol of creative universalism Monika Jaworska-Witkowska s. 214-234
Uniwersytet dzieci : inicjacja uniwersytecka, integracje akademickie i dwie ilustracje zajęć Monika Jaworska-Witkowska s. 224-244
Between philosophy and pedagogy : about new horizons of humanities research Monika Jaworska-Witkowska s. 249-259
Seminarium jednego wiersza, czyli co pozostaje na marginesach (z)użytego tekstu Monika Jaworska-Witkowska s. 268-269
Seminarium drugiego wiersza, czyli co w nas uderza i mówi dalej swoim głosem Monika Jaworska-Witkowska s. 279
Monstra, potwory i dziwolągi : autorytety podejrzane : (z) różnicy wyrodzone (antropotechniczny projekt edukacji różnicy) Monika Jaworska-Witkowska s. 287-303
Iskry (ze) światów możliwych. Marginesy „rozpakowanego, ciemnego dzieła” i jego literaturoznawcze przedłużenie (wokół koncepcji „ciemnych iskier” Krzysztofa Maliszewskiego Monika Jaworska-Witkowska s. 319-339