Znaleziono 2 artykuły

Włodzimierz Jurow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Praktyka pisarska i literackie tradycje żywotów świętych polskich do końca wieku XVI", Włodzimierz Jurow, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Włodzimierz Jurow (aut. dzieła rec.) s. 144
"Benedykt Polak jako średniowieczny zbieracz podań i legend o Tatarach", Włodzimierz Jurow, "Literatura Ludowa" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Włodzimierz Jurow (aut. dzieła rec.) s. 209