Znaleziono 2 artykuły

B. B. Kafengauz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Diekabristy, nowyje materiały", pod red. M .K. Azadowskiego, Moskwa 1955 ; "A. O. Korniłowicz : soczinienija i pisma", pod red. A. G. Grum-Grzymajło i B. B. Kafengauza, Moskwa-Leningrad 1957 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska M .K. Azadowski (aut. dzieła rec.) A. G. Grum-Grzymajło (aut. dzieła rec.) B. B. Kafengauz (aut. dzieła rec.) s. 608-612
"Kniga o skudosti i bogatstwie i drugije soczinienija", I. T. Pososzkow, pod red. B. B. Kafengauza, Moskwa 1951; "I. T. Pososzkow : ziźń i diejatielnost", B. B. Kafengauz, Moskwa 1951 : [recenzja] Benedykt Zientara B. B. Kafengauz (aut. dzieła rec.) I. T. Pososzkow (aut. dzieła rec.) s. 619-625