Znaleziono 9 artykułów

Wojciech Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Atrakcyjność turystyczna Olsztyna Wojciech Kozłowski Jacek Michalak s. 49-59
Konsumencka ocena jakości usług hotelarskich Wojciech Kozłowski Jacek Michalak s. 91-103
Cause-related marketing – wpływ typu produktu i stopnia dopasowania sprawy społecznej do produktu na intencje zakupowe Wojciech Kozłowski s. 137-146
Price Development of Dairy Products in Retail Outlets in Olsztyn: part 2: Price Positioning of Retailers Wojciech Kozłowski Alina Połoszczak s. 159-168
"Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach : studium nad sposobami pozyskiwania i wykorzystywaniem poufnych informacji w późnym średniowieczu", Sławomir Jóźwiak, Malbork 2004 : [recenzja] Wojciech Kozłowski Sławomir Jóźwiak (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu brodnickiego Wojciech Kozłowski s. 241-254
    Zacytuj
  • Udostępnij
Product Life Cycle Theories – Implications for Marketing Wojciech Kozłowski s. 275-287
Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej Wojciech Kozłowski s. 313-323
Rozwój marketingu w świetle społecznych postaw konsumentów Wojciech Kozłowski s. 450-457