Znaleziono 10 artykułów

Jacek Michalak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionu Jacek Michalak s. 39-48
Atrakcyjność turystyczna Olsztyna Wojciech Kozłowski Jacek Michalak s. 49-59
Konsumencka ocena jakości usług hotelarskich Wojciech Kozłowski Jacek Michalak s. 91-103
Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego Jacek Michalak Dariusz Waldziński Magdalena Wojarska s. 115-133
Obiektywne i subiektywne mierniki jakości opieki zdrowotnej Jacek Michalak s. 126-139, 261
Działalność inwestycyjna w kontekście kształtowania wizerunku Olsztyna Andrzej Kowalkowski Jacek Michalak s. 145-155
Konsumencka percepcja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu – wyniki badań Ewelina Gamrat Jacek Michalak Zbigniew Warzocha s. 207-218
Konsumencka percepcja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu : na przykładzie firmy Danone Ewelina Gamrat Jacek Michalak Zbigniew Warzocha s. 251-260
Gazetka promocyjna jako forma komunikacji marketingowej z klientem Jacek Michalak Zbigniew Warzocha s. 455-462
Satysfakcja klienta w urzędach administracji publicznej Jacek Michalak Adam Rudzewicz s. 471-480