Znaleziono 17 artykułów

Anna Kuśmirek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzór cierpliwości i wytrwałości : Hiob w literaturze apokryficznej Anna Kuśmirek s. 25-38
Pośrednik objawienia w pismach qumrańskich i w czwartej Ewangelii Anna Kuśmirek s. 63-83
Świątynia jerozolimska w targumach Anna Kuśmirek s. 65-76
Księga Rodzaju 1-11 w palestyńskich targumach Anna Kuśmirek s. 75-104
Księga Nahuma w tradycji targumicznej Anna Kuśmirek s. 101-120
"Moja córko, czyż nie powinnam ci poszukać spokojnego miejsca, w którym byłabyś szczęśliwa?"(Rt 3,1) : specyfika retoryki bohaterek Księgi Rut Anna Kuśmirek s. 105-129
Pieśń nad pieśniami w interpretacji feministycznej Anna Kuśmirek s. 113-122
Dialog chrześciajńsko-żydowski : wybrana bibliografia polskojęzyczna 1964-1989 Ewa Jóźwiak Anna Kuśmirek s. 113-118
Księga Kapłańska w literaturze targumicznej Anna Kuśmirek s. 115-133
"Żydzi w Ewangelii Jana" Anna Kuśmirek s. 121-135
Targum do Księgi Ezechiela Anna Kuśmirek s. 139-155
Zobaczyć Ojca w Synu w Ewangelii św. Jana Anna Kuśmirek s. 145-159
"Biblia Hebraica Quinta : Fascimile 18 : General Introduction and Megilloth", Adrian Schenker et al., Stuttgart 2004 : [recenzja] Anna Kuśmirek Adrian Schenker (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"Targum and Testament Revisited. Aramaic Paraphrases of the Hebrew Bible : A Light on the New Testament", Martin McNamara, Michigan Anna Kuśmirek Martin McNamara (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej", Anna Kuśmirek, Warszawa 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Anna Kuśmirek (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"Świat Biblii. Miejsca, odkrycia, najważniejsze wydarzenia", oprac. Caroline Masom, Pat Alexander, Alan Millard, tł. Bożena Mierzejewska, Warszawa 1991 : [recenzja] Anna Kuśmirek Pat Alexander (aut. dzieła rec.) Caroline Masom (aut. dzieła rec.) Bożena Mierzejewska (aut. dzieła rec.) Alan Millard (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Balaam i jego wyrocznie (Lb 22–24) w tradycji targumicznej", Anna Kuśmirek, Warszawa 2011 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Anna Kuśmirek (aut. dzieła rec.) s. 223-226