Znaleziono 3 artykuły

Lucyna Kubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. nowosądeckie, St. 2 (Jaskinia w Obłazowej), AZP: 116-58 Sławomir Dryja Ewa Klekot Wacław Kochan Lucyna Kubiak Anna Maryańska-Nadachowska Adam Nadachowski Paweł Valde-Nowak Elżbieta Warchałowska-Śliwa s. 2
Wstępne doniesienie z badań średniowiecznego mostu Lucyna Kubiak Mirosław Mokohonienko Marek Polcyn s. 217-227
Znalezisko miecza w obrębie reliktów średniowiecznego mostu Lucyna Kubiak Mirosław Mokohonienko Marek Polcyn s. 367-368