Znaleziono 11 artykułów

Marek Polcyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podwodne warstwy kulturowe - problem definicji Marek Polcyn s. 159-164
Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście Elżbieta Indycka Marek Krąpiec Krystyna Milecka Marek Polcyn Ilona Polcyn s. 203-247
Rezultaty paleoekologiczno-archeologicznego rozpoznania terenowego w Gieczu na stanowisku 2 Marek Polcyn Jacek Wierzbicki s. 209-215
Wstępne doniesienie z badań średniowiecznego mostu Lucyna Kubiak Mirosław Mokohonienko Marek Polcyn s. 217-227
Pozostałości roślin uprawnych i chwastów ze stanowiska 1 i 4 w Gieczu Marek Polcyn s. 295-300
Uwagi na temat wybranych zbiorowisk roślinnych w otoczeniu wczesnośredniowiecznego Ostrowa Lednickiego i Giecza Marek Polcyn s. 339-350
Studenci zagraniczni na wykopaliskach w Muzeum Pierwszych Piastów Marek Polcyn s. 359-360
Znalezisko miecza w obrębie reliktów średniowiecznego mostu Lucyna Kubiak Mirosław Mokohonienko Marek Polcyn s. 367-368
Spotkanie robocze paleoekologów w Berlinie 27-29 sierpnia 1992 Ilona Polcyn Marek Polcyn s. 387-388
Spotkanie interdyscyplinarnej, roboczej grupy badawczej Giecz '91 Mirosław Makohonienko Marek Polcyn s. 401
Konferencja naukowa w Pracowni Paleoekologicznej MPP Marek Polcyn s. 415