Znaleziono 5 artykułów

Marek Krąpiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyniki analizy dendrochronologicznej prób drewna dębowego z Czermna Marek Krąpiec s. 166
Czermno Kolonia, st. 1A i 2, gm. Tyszowce, woj. zamojskie, AZP 90-92 Andrzej Buko Marek Krąpiec Jerzy Kuśnierz Andrzej Urbański s. 173-174
Dendrochronologia : podstawy metodyczne i stan zastosowania badań w Polsce Marek Krąpiec Tomasz Ważny s. 193-214
Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście Elżbieta Indycka Marek Krąpiec Krystyna Milecka Marek Polcyn Ilona Polcyn s. 203-247
Wraki tolkmickie w świetle ostatnich badań Marek Krąpiec Waldemar Ossowski s. 415-430