Znaleziono 2 artykuły

Ilona Polcyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście Elżbieta Indycka Marek Krąpiec Krystyna Milecka Marek Polcyn Ilona Polcyn s. 203-247
Spotkanie robocze paleoekologów w Berlinie 27-29 sierpnia 1992 Ilona Polcyn Marek Polcyn s. 387-388