Znaleziono 21 artykułów

Grzegorz Kucza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy personalizmu w konstytucji «Dei verbum» Grzegorz Kucza s. 23-37
Ekumeniczny wymiar eklezjologii komunii Grzegorz Kucza s. 43-60
Koncepcja Boga Johna Henry'ego Newmana Grzegorz Kucza s. 58-72
Obraz Kościoła w Kazaniach ks. Piotra Semenenki Grzegorz Kucza s. 82-92
Dialog und Relationsstruktur der menschlichen Person im Angesicht der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes Grzegorz Kucza s. 84-93
Dialog und Relationsstruktur der menschlichen Person im Angesicht der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute "Gaudium et spes" Grzegorz Kucza s. 84-93
J.H. Newmana koncepcja religii Grzegorz Kucza s. 97-110
Przesłanki teologiczne "zwrotu antropocentrycznego" we współczesnej teologii Grzegorz Kucza s. 141-161
Elementy nauki o zmartwychwstaniu człowieka w posoborowej liturgii Kościoła Grzegorz Kucza s. 159-172
Eschatologia w teologii wyzwolenia Grzegorz Kucza s. 187-200
"Ostatni Ojcowie Kościoła: Kabasilas, Palamas", Yannis Spiteris, Warszawa 2006 : [recenzja] Grzegorz Kucza Yannis Spiteris (aut. dzieła rec.) s. 224-225
Królestwo Boże według Soboru Watykańskiego II Grzegorz Kucza s. 241-251
Piękno Kościoła – Oblubienicy Bożego Baranka : medytacja o Kościele w kręgu estetyki zainspirowana myślą teologiczną Soboru Watykańskiego II Grzegorz Kucza s. 280-290
Niebo spełnieniem ludzkiej egzystencji. Szkic antropologii nieba w przekazywanym przez teologów polskich kerygmacie kościelnym w XX w. Grzegorz Kucza s. 304-318
Eschatology as the Theology of Hope : A Theological Reflection Inspired by the Encyclical of His Holiness Benedict XVI Spe Salvi Grzegorz Kucza s. 330-337
Zmartwychwstanie człowieka jako rzeczywistość zbawcza : interpretacja prawdy wiary o zmartwychwstaniu ciał w polskiej teologii kerygmatycznej XX wieku Grzegorz Kucza s. 462
"Współczesna teologia prawosławna", Karl Christian Felmy, Białystok 2005 : [recenzja] Grzegorz Kucza Karl Christian Felmy (aut. dzieła rec.) s. 466-467
"Pojednanie drogą Kościoła : Dziesięciolecie encykliki <<Ut unum sint>>", red. Józef Budniak, Katowice 2006 : [recenzja] Grzegorz Kucza Józef Budniak (aut. dzieła rec.) s. 471-472
"Teraz trwa nadzieja : u podstaw chrześcijańskiego uniwersalizmu", Wacław Hryniewicz, Warszawa 2006 : [recenzja] Grzegorz Kucza Wacław Hryniewicz (aut. dzieła rec.) s. 477-479
"Wierzyć w tego samego i tak samo : ekumeniczna dogmatyka Dietricha Bonhoeffera", red. Jarosław M. Lipniak, Świdnik 2006 : [recenzja] Grzegorz Kucza Jarosław M. Lipniak (aut. dzieła rec.) s. 479-481
"Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym : antologia tekstów I–III wieku", Jan Słomka, Kraków 2004 : [recenzja] Grzegorz Kucza Jan Słomka (aut. dzieła rec.) s. 493-495