Znaleziono 3 artykuły

Maria Kuczkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Użytkownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i jego potrzeby na podstawie badania ankietowego Roma Hajduk Maria Haremza Maria Kuczkowska s. 165-175
Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy we własnej placówce na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Ewa Grządzielewska Maria Kuczkowska s. 356-362
Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w otwartej przestrzeni – dwa lata doświadczeń Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Maria Kuczkowska Renata Rybarczyk s. 381-399