Znaleziono 7 artykułów

Roma Hajduk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wskaźniki oceny publikacji naukowych Roma Hajduk s. 45-55
Podręcznikowe bazy z zakresu medycyny wewnętrznej i chirurgii ACP Medicine i ACS Surgery Roma Hajduk s. 58-60
Użytkownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i jego potrzeby na podstawie badania ankietowego Roma Hajduk Maria Haremza Maria Kuczkowska s. 165-175
Organizacja wolnego dostępu do kolekcji bibliotecznych Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Joanna Kosicka Maria Posadzy s. 181-186
Działalność dydaktyczna prowadzona przez Bibliotekę Główną Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Aniela Piotrowicz Iwona Stebner s. 242-246
Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w otwartej przestrzeni – dwa lata doświadczeń Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Maria Kuczkowska Renata Rybarczyk s. 381-399
Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Maria Haremza s. 453-460