Znaleziono 12 artykułów

Aniela Piotrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Przewodniczącej Rady Dyrektorów Bibliotek Medycznych w Polsce Aniela Piotrowicz s. 10
Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Aniela Piotrowicz s. 70-84
Nowa siedziba Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Aniela Piotrowicz s. 75-81
Standaryzacja usług bibliotecznych Aniela Piotrowicz s. 133-139
Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy Aniela Piotrowicz s. 194-198
Działalność dydaktyczna prowadzona przez Bibliotekę Główną Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Aniela Piotrowicz Iwona Stebner s. 242-246
XXX Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Otwarta biblioteka - otwarta nauka : Poznań 10- 12 IX 2012 r. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu : biblioteka Główna Aniela Piotrowicz s. 247-248
Zasoby medyczne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej Aniela Piotrowicz s. 251-255
Przeobrażenia bibliotek uczelni medycznych efektem ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń Aniela Piotrowicz s. 257-268
Prezentacja systemu doc@med i oferta skierowana do bibliotek zagranicznych Aniela Piotrowicz s. 376-387
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mgr Krystyna KARWOWSKA (1913-1993) Poznań – AM Aniela Piotrowicz s. 508-516
System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Aniela Piotrowicz s. 614-629