Znaleziono 8 artykułów

Ewa Grządzielewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakres usług wykonywanych przez akademickie biblioteki medyczne Ewa Grządzielewska Maria Posadzy s. 150-164
Organizacja wolnego dostępu do kolekcji bibliotecznych Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Joanna Kosicka Maria Posadzy s. 181-186
Działalność dydaktyczna prowadzona przez Bibliotekę Główną Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Aniela Piotrowicz Iwona Stebner s. 242-246
Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy we własnej placówce na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Ewa Grządzielewska Maria Kuczkowska s. 356-362
Udział Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w konferencjach i szkoleniach europejskich Ewa Grządzielewska s. 369-374
Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w otwartej przestrzeni – dwa lata doświadczeń Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Maria Kuczkowska Renata Rybarczyk s. 381-399
Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Maria Haremza s. 453-460
EAHIL – Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek: (konferencje i warsztaty) Ewa Grządzielewska s. 488-495