Znaleziono 11 artykułów

Janusz Kurtyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Janusz Kurtyka Zbigniew Nawrocki s. 9-10
Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec podziemia niepodległościowego Janusz Kurtyka s. 11-21
Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym Tomasz Balbus Janusz Kurtyka Jerzy Kułak Zbigniew Nawrocki Grzegorz Ostasz Zdzisław Zblewski s. 23-59
„Latyfundium Tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek)”, Janusz Kurtyka, Kraków 1999 : [recenzja] Piotr Węcowski Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 147
Początki starostwa spiskiego i pierwsi starostowie. Z dziejów polityki Władysława Jagiełły wobec Zakonu Krzyżackiego i Zygmunta Luksemburskiego w latach 1411-1430 Janusz Kurtyka s. 153-179
"Tęczyńscy : studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu", Janusz Kurtyka, Kraków 1997 : [recenzja] Piotr Węcowski Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 197-201
Polscy starostowie na Spiszu w XV i 1 połowie XVI w. Janusz Kurtyka s. 199-211
Jeszcze o kryzysie legitymizacyjnym i pozycji namiestniczej kasztelana oraz starosty krakowskiego Jana z Tęczyna w latach 1399-1402 Janusz Kurtyka s. 208-224
Latyfundia panów na Tęczynie : kilka refleksji w związku z książką Janusza Kurtyki Zbigniew Anusik Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 217-256
"Repertorium podolskie : dokumenty do 1430 roku", Janusz Kurtyka, "Rocznik Przemyski" 40, 2004, z. 4: Historia, s. 127–269 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 220
Kilka słów o kryzysie legitymizacyjnym lat 1399-1402 i o kryzysie polemiki naukowej Janusz Kurtyka s. 250-283