Znaleziono 18 artykułów

Zbigniew Lechowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Późnoromański kościół p. w. Świętej Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku nad Wartą : interwencyjne badania architektoniczne w latach 2005-2006 Paweł Filipowicz Leszek Kajzer Zbigniew Lechowicz s. 5-22
Badania archeologiczno-architektoniczne kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krzyworzece w powiecie wieluńskim Paweł Filipowicz Leszek Kajzer Zbigniew Lechowicz s. 23-43
Piaski, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 11 Romuald Dragan Zbigniew Lechowicz s. 66-67
Jeszcze o siedzibie rycersko-szlacheckiej w Polsce Tadeusz Janusz Horbacz Zbigniew Lechowicz s. 69-106
Czyżów, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 1 Romuald Dragan Zbigniew Lechowicz s. 83
Piaski, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 7 Romuald Dragan Zbigniew Lechowicz s. 94-95
Późnorzymska chata ze stanowiska 2 w Tokarni, gm. Chęciny, woj. kieleckie Zbigniew Lechowicz s. 95-105
Mosty, gm. Chęciny, woj. kieleckie. Stanowisko XI Zbigniew Lechowicz s. 130
Archeologiczny przyczynek do problematyki tzw. krzyży pokutnych Zbigniew Lechowicz s. 131-138
Czarnysad, gm. Koźmin, woj. kaliskie. Stanowisko 1 Zbigniew Lechowicz Leszek Wojda s. 139
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jędrzejów, woj. kieleckie. Opactwo oo. Cystersów Jerzy Gąssowski Zbigniew Lechowicz s. 169
    Zacytuj
  • Udostępnij
Gniazdków, gm. Chotcza, woj. radomskie. Stanowisko 1 Zbigniew Lechowicz s. 180
Dmosin, woj. skierniewickie Zbigniew Lechowicz s. 191-192
Św. Krzyż (Łysa Góra), gm. Nowa Słupia, woj. kieleckie Eligia Gąssowska Zbigniew Lechowicz Zenon Woźniak s. 193-194
Rawa Mazowiecka, woj. skierniewickie. Stanowisko 1 Zbigniew Lechowicz s. 195-196
Żerniki, gm. Sobków, woj. kieleckie. Stanowisko 1 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Zbigniew Lechowicz s. 211
Drzewica, woj. radomskie. Zamek gotycko-renesansowy Zbigniew Lechowicz s. 215
Żerniki, gm. Sobków, woj. kieleckie. Stanowisko tzw. Krzyże pokutnicze Zbigniew Lechowicz s. 261