Znaleziono 106 artykułów

Leszek Kajzer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Późnoromański kościół p. w. Świętej Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku nad Wartą : interwencyjne badania architektoniczne w latach 2005-2006 Paweł Filipowicz Leszek Kajzer Zbigniew Lechowicz s. 5-22
Dwór królewski - zapomniany zabytek Szadku Leszek Kajzer s. 7-21
Średniowieczny zamek rycerski w Rembowie koło Rakowa Leszek Kajzer Janusz Kuczyński s. 11-47
Badania archeologiczno-architektoniczne kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krzyworzece w powiecie wieluńskim Paweł Filipowicz Leszek Kajzer Zbigniew Lechowicz s. 23-43
Raz jeszcze o siedzibach dworskich w Wojsławicach Leszek Kajzer s. 23-36
Renesans w drobińskich piwnicach Aleksander Andrzejewski Leszek Kajzer s. 29-32
W sprawie dworu murowanego w Rembowie koło Rakowa Leszek Kajzer s. 49-56
Ze studiów nad dworem w Poddębicach Leszek Kajzer s. 55-85
Uwagi na marginesie badań zamku królewskiego w Radoszycach koło Końskich Leszek Kajzer s. 73-90
Brześć Kujawski, woj. włocławskie, St. 34, AZP: 49-46/43 Leszek Kajzer s. 81-82
Stary Brześć, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-46/- Leszek Kajzer s. 81-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie, AZP 99-42/- Aleksander Andrzejewski Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer Janusz Pietrzak s. 84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działoszyn, woj. sieradzkie, St. 6, AZP: 80-46/9 Leszek Kajzer s. 84
Proboszczewice, gm. Stara Biała, woj. płockie, St. 20, AZP: 47-54/60 Beata Górska-Grabarczyk Leszek Kajzer Anna Marciniak s. 90
Brześć Kujawki, woj. włocławskie, AZP 49-46/43 Leszek Kajzer s. 93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kastellologa uwagi nad itinerariami królewskimi Leszek Kajzer s. 94-98
Brześć Kujawski, gm. loco, woj. włocławskie, AZP 49-46/43 Leszek Kajzer s. 95
Głowno, woj. łódzkie, St. 1, AZP: 62-54/16 A. Duras Leszek Kajzer M. Wierzbowski Paweł Świątkiewicz s. 98
Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie, AZP 92-42/- Aleksander Andrzejewski Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer Janusz Pietrzak s. 98-99
Włocławek-Zamek, AZP 47-48/- Leszek Kajzer Leszek Wojda s. 100-101
Rudy, gm. Kuźnia Raciborska, woj. katowickie, AZP 99-42/- Aleksander Andrzejewski Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer Janusz Pietrzak Bahjat Suliaman s. 101-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Petrykozy, gm. Białaczów, woj. piotrkowskie, St. 1, AZP 76-60/1 W. Długoszewska Leszek Kajzer T. Wojciechowski s. 105
Uwagi na marginesie pracy T. J. Horbacza i Z. Lechowicza Leszek Kajzer s. 107-116
Petrykozy, st. 1, gm. Białaczów, woj. piotrkowskie, AZP 76-60/1 Wiktoria Długoszewska Leszek Kajzer J. Matysiak J. Pietrzak s. 108-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Średniowieczny dwór murowany biskupów włocławskich w Ciechocinie nad Drwęcą Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer s. 111-134
Sprawozdanie z badań pałacu w Ostromecku, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. bydgoskie, w 1981 r. Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer Krzysztof Walenta s. 117-128
Staroźreby, woj. płockie, AZP 48-56 Leszek Kajzer Janusz Pietrzak s. 121
Strawczyn, woj. kieleckie, AZP 84-61 Leszek Kajzer s. 121-122
Petrykozy, st. 1, gm. Białaczów, woj. piotrkowskie, AZP 76-60/1 Wiktoria Długoszewska Leszek Kajzer Jerzy Matysiak s. 125-126
Dwa osiemnastowieczne inwentarze zamku w Raciążku koło Ciechocinka Leszek Kajzer s. 129-148
Kościelna Wieś, gm. Osięciny, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 129
Brześć Kujawski, gm. loco, woj. włocławskie, AZP 49-46/43 Leszek Kajzer s. 131
Parzęczew, woj. łódzkie Leszek Kajzer s. 132-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kczewo - Młynek, gm. Przodkowo, woj. gdańskie. Stanowisko 2 Krzysztof Godon Leszek Kajzer Maria Lipińska Henryk Paner s. 132-133
Zamek w Radziejowie w świetle badań terenowych 1987 r. Leszek Kajzer s. 135-160
Obronna rezydencja biskupów włocławskich w Subkowach na Pomorzu Romana Barnycz-Gupieniec Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer s. 1, 137-169
Wstępna informacja o materiałach archeologicznych z zamku w Radoszycach koło Końskich Leszek Kajzer s. 137-147
Zgierz. Stanowisko 7 Marian Głosek Leszek Kajzer s. 137-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z badań nad starszym założeniem obronnym w Ostromecku, woj. bydgoskie Leszek Kajzer s. 139-155
Głowno, woj. łódzkie, st. 1 Aldona Chmielowska A. Duras Leszek Kajzer P. Świątkiewicz s. 146
Uwagi o budownictwie obronnym arcybiskupów gnieźnieńskich Leszek Kajzer s. 147-158
Lubraniec, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koczewo-Młynek, gm. Przodkowo, woj. gdańskie. Stanowisko 2 Krzysztof Godon Leszek Kajzer Henryk Paner s. 152
Dwa inwentarze zamku w Besiekierach Leszek Kajzer s. 157-165
Jeziory, st. 3, gm. Sieradz, woj. sieradzkie, AZP 70-45/19 Leszek Kajzer s. 163
Kłóbka, gm. Lubień Kujawski, woj. włocławskie. Stanowisko 1 Tadeusz J. Horbacz Leszek Kajzer s. 165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Lubień Kujawski, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 168-169
Orłów, gm. Bedlno, woj. płockie Leszek Kajzer s. 170-171
Orłów, gm. Bedlino, woj. płockie Leszek Kajzer s. 170-171
Pałac w Sokolnikach w świetle nowszych badań Leszek Kajzer s. 171-188
Choceń, woj. włocławskie Leszek Kajzer Leszek Wojda s. 173
Raciążek, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpetal Dolny, woj. włocławskie. Stanowisko 4 Leszek Kajzer Jerzy Kmieciński Leszek Wojda s. 176-177
Sobota, gm. Bielawy, woj. skierniewickie. Stanowisko 1 Zbigniew Czubak Leszek Kajzer Andrzej Kosiorek s. 178-179
Głuszynek, gm. Topólka, woj. włocławskie Leszek Kajzer Leszek Wojda s. 179
Brodnia, gm. Pęczniew, woj. sieradzkie. Stanowisko 2 Leszek Kajzer s. 188
Gaj Nowy, gm. Góra Św. Małgorzaty, woj. płockie Leszek Kajzer Piotr Świątkiewicz s. 189-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orenice, gm. Piątek, woj. płockie Leszek Kajzer Marek Kołaczyk s. 190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ciechocin, woj. toruńskie Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer s. 190
Karsznice, gm. Góra św. Małgorzaty, woj. płockie. Stanowisko 1 Leszek Kajzer Grażyna Kobojek Piotr Świątkiewicz s. 196-197
Kościelna Wieś, gm. Osięciny, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 197-198
Publikacje sesji naukowych organizowanych w Kielcach w latach 1994, 1995 i 1997 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Andrzej Grzybkowski Leszek Kajzer Jakub Lewicki Andrzej Trybunalski s. 200-209
Orenice, gm. Piątek, woj. płockie Leszek Kajzer Marek Kołaczyk s. 201-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Radziejów, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 206
Zgierz. Stanowisko 7 Marian Głosek Leszek Kajzer Tadeusz Poklewski s. 208-209
Raciążek, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 210
Raciążek, gm. Nieszawa, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 212-213
Brodnia Dolna - Stary Dwór, gm. Buczek, woj. sieradzkie. Stanowisko 2 Tadeusz J. Horbacz Leszek Kajzer Elektra Wójcicka s. 213
Gaj Nowy, gm. Góra św. Małgorzaty, woj. płockie. Stanowisko 1 Leszek Kajzer Piotr Świątkiewicz s. 216
Brodnia Dolna - Stary Dwór, gm. Buczek, woj. sieradzkie. Stanowisko 2 Tadeusz J. Horbacz Leszek Kajzer Elektra Wójcicka-Horbacz s. 217
Gaj Nowy, gm. Góra Św. Małgorzaty, woj. płockie A. Duras Leszek Kajzer Piotr Świątkiewicz s. 220
Zgierz. Stanowisko 7 Marian Głosek Leszek Kajzer Tadeusz Poklewski s. 220-221
Głowno, woj. łódzkie. Stanowisko 1 Aldona Chmielowska A. Duras Leszek Kajzer Andrzej Kosiorek Piotr Świątkiewicz s. 221
Mikorzyce, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie Witold Gozdalski Leszek Kajzer s. 226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opoki, st. 7, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 43-43/76 Leszek Kajzer s. 227
Mikorzyce, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie Witold Gozdalski Leszek Kajzer s. 230-231
Kowal, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 233-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Raciążek, gm. Nieszawa, woj. włocławskie Leszek Kajzer J. Kmieciński s. 233-234
Oksa, gm. Nagłowice-Oksa, woj. kieleckie Leszek Kajzer s. 234
Rajsko, gm. Opatówek, woj. kaliskie Tadeusz J. Horbacz Leszek Kajzer Marek Olędzki s. 235-236
Sobota, gm. Bielawy, woj. skierniewickie. Stanowisko 1 Leszek Kajzer Andrzej Kosiorek s. 238
Raciążek, gm. Nieszawa, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 246-247
Raciążek, gm. Nieszawa, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 247-248
Rembów, gm. Raków, woj. kieleckie Leszek Kajzer Janusz Kuczyński s. 248-249
Siemkowice, pow. Pajęczno Marian Głosek Leszek Kajzer s. 260-261
Jemielnica, zespół klasztorny cystersów, gm. loco, woj. opolskie, AZP 92-41/- Aleksander Andrzejewski Leszek Kajzer Janusz Pietrzak s. 261
Sadłowo, st. 1, gm. Rypin, woj. włocławskie, AZP 38-52 Elżbieta Dziubek Leszek Kajzer Janusz Pietrzak s. 264-265
Grodzisk - Dmosin, gm. Dmosin, woj. skierniewickie Tadeusz J. Horbacz Leszek Kajzer s. 271
Lubiszewo, woj. gdańskie Magdalena Blomberg Marian Głosek Leszek Kajzer Zdzisława Wawrzonowska Janusz Wieczorek s. 271
Raciążek, gm. Nieszawa, woj. włocławskie Leszek Kajzer s. 272-273
Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. bydgoskie Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer Krzysztof Walenta s. 274-275
Pełczyska, st. 2, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 61-47/2 Leszek Kajzer s. 274
Radoszyce, woj. kieleckie Leszek Kajzer s. 274-275
Sokolniki, woj. kaliskie Leszek Kajzer s. 276
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sadłowo, Zamek, st. 1, gm. Rypin, woj. włocławskie, AZP 38-52/5 Elżbieta Dziubek Leszek Kajzer Janusz Pietrzak s. 279
Służewo, st. 28, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 43-44/151 A. Horonziak Leszek Kajzer s. 280-281
Subkowy, woj. gdańskie Romana Barnycz-Gupieniec Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer s. 281-282
Sułkowo, st. 1, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 51-46/78 Leszek Kajzer s. 282
  Zacytuj
 • Udostępnij
Raszyn, woj. warszawskie Marian Głosek Leszek Kajzer s. 294-295
Kwasków, st. 12, gm. Błaszki, woj. sieradzkie, AZP 68-42/65 Leszek Kajzer s. 299-300
Ołobok, gm. Sieroszewice, woj. kaliskie Aleksander Andrzejewski Leszek Kajzer Marcin Lewandowski s. 306-307
Pełczyska, st. 1, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 61-47/1 Leszek Kajzer s. 306-307
Lubiszewo, woj. gdańskie Magdalena Blombergowa Jolanta Danka Marian Głosek Leszek Kajzer Zdzisława Wawrzonowska s. 309-310
"Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych", Leszek Kajzer, Łódź 1984 : [recenzja] Jadwiga Chudziakowa Leszek Kajzer (aut. dzieła rec.) s. 323-324
"Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego : materiały z sesji naukowej", red. Leszek Kajzer, Kielce 1997 : [recenzja] Zenon Guldon Leszek Kajzer (aut. dzieła rec.) s. 373-374
Średniowieczne źródła pomysłów ikonograficznych Tomasza Tretera Leszek Kajzer s. 507-514